Bloeddruk

 

Er wordt vaak gesproken over een te lage bloeddruk, maar wat is het nu eigenlijk? Daar wordt op deze website aandacht aan besteed. Toch zijn er ook veel mensen die te maken hebben met een te hoge bloeddruk, namelijk een kwart van alle Nederlanders. Maar een onbekend aantal mensen heeft klachten van een te lage bloeddruk.

Wanneer is het een te lage bloeddruk?

De bloeddruk is te laag wanneer de bloeddruk 100/60 mmHG of minder is. De bloeddruk kan om verschillende redenen erg laag zijn. Maar vaak is er geen duidelijke reden te noemen waardoor iemand een te lage bloeddruk heeft. Het kan zijn dat iemand van nature een lage bloeddruk heeft, dan wordt er gesproken over hypotensie. Het komt ook voor dat de bloeddruk tijdelijk te laag is, dit kan zijn door een hevige transpiratie, maar het kan ook door ernstige diarree zijn of door bloedverlies. Er zijn nog andere redenen waardoor een te lage bloeddruk voorkomt, deze kan namelijk ontstaan als iemand teveel alcohol heeft gedronken, ook door het gebruik van medicijnen zoals antidepressiva kan iemand een te lage bloeddruk krijgen, net als het gebruik van plaspillen, bloeddrukverlagende middelen en pijnstillers. Heel af en toe komt het voor dat een allergische reactie de boosdoener is. Een slechte hartfunctie komt wel vaker voor als oorzaak, hierbij kan gedacht worden aan de tijd na een hartinfarct, na hartfalen of bij een stoornis van het hart (hartritmestoornissen).

Is een te lage bloeddruk erg?

Een te lage bloeddruk is niet erg, het is namelijk niet zo dat iemand hierdoor een risico loopt voor de gezondheid. Het is juist goed om een lage bloeddruk te hebben, als mensen ouder zijn is dat zeker zo belangrijk. Als men ouder wordt dan stijgt de bloeddruk vaak ook mee, als de bloeddruk te hoog is dan heeft men ook meer kans op hart- en vaatziekten. Echter is het wel zo dat een te lage bloeddruk hinderlijk kan zijn. In de ochtend voelen mensen zich vaak duizelig. Ook licht in het hoofd voelen komt regelmatig voor. Ook de neiging om flauw te gaan vallen of erg moe zijn, zijn klachten die hierbij kunnen horen. Als iemand dan eenmaal op is gestaan en weer een andere houding aan heeft genomen dan verdwijnen de klachten meestal vanzelf.

Aanpakken van de te lage bloeddruk

Als de bloeddruk van nature laag is, dan hoeft men hier niets aan te doen. Maar als er een duidelijke oorzaak is dan moet hier wel naar gekeken worden en een behandelplan worden opgesteld. Het kan zijn dat medicatie de oorzaak is, dan kan de arts hier naar kijken, de dosering kan worden aangepast of er kan een alternatief worden voorgeschreven zodat de te lage bloeddruk kan verdwijnen. Mocht het vermoeden zijn dat een hartkwaal de oorzaak is dan krijgt men een verwijzing van de huisarts naar de cardioloog. Bij klachten van duizeligheid die aanhouden is het verstandig om naar de huisarts te gaan zodat er gekeken kan worden waar het vandaan komt. In ieder geval is het belangrijk om rustig op te staan, alcohol te vermijden en langzaam te gaan zitten. Ook voldoende drinken is hierbij belangrijk.